Blog

Matrikkelen

Neste matrikkel er planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2019.

Vi vil i denne matrikkelen samle alle medlemsbåter, og den vil bli trykket i farger. Det vil være behov for oppdatering av medlemsbåtene. Båtene vil få en side med bilde og tekst. Det vil bli sendt ut informasjon senere, med en frist for innlevering. Vi skal arbeide med dette vår/høst 2019.

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz as
Copyright © 2013 CMB